Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”

Prioritatea:

7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

Obiectivul specific:

RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin apelul de proiecte sunt investiții de tipul dotare cu echipamente în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat.

Buget

Buget:

20.000.000 EUR

Calendar

Data lansării:

19 aprilie 2024

Data deschiderii:

23 aprilie 2024 14:00

Data închiderii:

01 iulie 2024 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală pentru apelurile de proiecte este de 20 milioane de euro, din care 85% contribuție UE și 15% contribuție națională.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.

Informații suplimentare despre apel

UPDATE 1 !!!

A apărut Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului. – 31 mai 2024


UPDATE 2 !!!

A apărut Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul Solicitantului. – 14 iunie 2024

A fost prelungit apelul până pe 01 iulie 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent