Skip to main content

Ghidul solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Prioritatea:

1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectivul specific:

RSO4.5: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile în cadrul proiectului sunt cele care vizează investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate care vor fi finanțate prin aplicarea art. 118a (aplicarea condițiilor de finanțare din perioada 2014-2020), respectiv cele care urmăresc reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale – care deservesc ambulatoriile) infrastructurii ambulatoriilor, prin raportare la activitățile eligibile prevăzute în ghidurile POR 2014-2020, ambulatorii, aferente unuia dintre apelurile:

 • P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8/;
 • P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI DD – cod apel POR/789/8/1/Operațiunea 8.1.A;
 • P.O.R 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8;

 

Activități neeligibile:
Toate activitățile care nu se regăsesc în categoria celor eligibile, menționate în secțiunea 5.2.2. Activități eligibile sunt neeligibile. Activitățile declarate neeligibile prin ghidurile POR 2014-2020, aferente apelului în contextul căruia au primit finanțare, respectiv:

 • P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8/;
 • P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI DD – cod apel POR/789/8/1/Operațiunea 8.1.A;
 • P.O.R 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8;
  se mențin în continuare neeligibile.

Buget

Buget apel:

223.136.851,41 RON

Calendar

Data lansării:

11 aprilie 2024

Data deschiderii:

12 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

24 mai 2024 00:00

Domenii Apel:

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel dedicat operațiunilor etapizate sprijinite din POR care vizează ambulatorii este de 44.894.944,15 euro.

Contribuția din partea fondurilor (contribuția UE) – 85%;
Contribuția națională (Contribuție proprie+ Buget de stat) 15%.

Rata de cofinanțare
În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele rate de finanțare:

 • contribuția din partea fondurilor pentru regiunea mai puțin dezvoltată (contribuția UE – FEDR) este de 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • contribuția națională este de maxim 15%.

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului, după cum urmează:

 • entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice
  o Instituții publice finanţate integral din venituri proprii și/sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituții publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale – 2% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
  o Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora – 15% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021

Informatii suplimentare despre apel

Corrigendum nr.1

A fost actualizat Ghidul solicitantului 10.05.2024


Corrigendum nr.2

A fost actualizat Ghidul solicitantului 20.05.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent