Skip to main content

Ghidul Solicitantului – Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar [PRC/156]

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului – Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar [PRC/156]

Prioritatea:

6: O REGIUNE EDUCATĂ

Obiectivul specific:

4.2 - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Tip Apel:

Competitiv

Buget

Buget apel:

82.518.537 RON

Calendar

Data deschiderii:

28 mai 2024 00:00

Data închiderii:

27 septembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Activități eligibile

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

  • Activități aferente activității  de bază

a. Construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (săli de clasă, laboratoare, ateliere, spații-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/ sau alte terapii specifice, teren/ sală de sport, spații de studiu individual/ colectiv de tipul sălilor de lectură, bibliotecă, spații cazare elevi/profesori, cantine/ spații de luat masa) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația obligatorie, fără a se limita la acestea.

b. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ ale clădirii/ clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie primară sau la reducerea cu cel puțin  30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu este obligatorie pentru clădirile noi.

  • Activități conexe activității de bază:

c. Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii.

d. Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD

Criterii de eligibilitate

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Bugetul alocat

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 16.947.968 euro, din care sprijin FEDR 4.685.618 euro și 12.262.350 euro cofinanțare națională.

Rata de cofinanțare
Cuantumul asistenței financiare nerambursabile acordată în cadrul apelului de proiecte reprezintă maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1! Instrucțiunea NR.4. – 10 iunie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent