Skip to main content

Ghidul solicitantului Intervenția 1.4.2. – Apel Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului Intervenția 1.4.2. – Apel Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Prioritatea:

1: O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ

Investiția:

2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Beneficiari eligibili

Microîntreprindere, Start-up

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

Activități aferente activității de bază
Investiții în active corporale, astfel:

 • Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, precum si dotării încadrate in categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale, ori lucrări de construcție.

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;
 • Activități de instruire a angajaților care trebuie sa vizeze:
 • Activități de instruire specifică a angajaților care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente
 • Abilități tehnice: abilități de rezolvare a problemelor, design, operare, reproiectare și întreținere a echipamentelor sau structurilor tehnologice, abilități IT profesionale;
 • Abilități de management: abilități în legătură cu planificarea afacerilor, conformare la reguli și norme de calitate, planificarea resurselor umane, alocarea de Resurse;
 • Abilități antreprenoriale: abilități specifice precum managementul riscului, gândire strategică, abilități de relaționare, abilități de adaptare la provocări și cerințe multiple;
 • Abilități ”verzi”: abilități specifice pentru modificarea produselor, serviciilor sau operațiunilor determinate de schimbările climatice, cerințe sau reguli;
 • Alte abilități și competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat în afara celor descrise mai sus, care sunt în legătură cu domeniul vizat de proiect.

Investiții în procese de producție ecologice și de utilizare eficientă a resurselor în microîntreprinderi

În cadrul acestui apel poate fi finanțată și achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri

Activități conexe activității de bază, reprezintă:

 • activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
 • activități privind managementul implementării proiectului;
 • activități privind auditul financiar al proiectului;
 • activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Buget

Buget apel:

137.395.100 RON

Calendar

Data deschiderii:

20 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

20 mai 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Antreprenoriat

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Rata de cofinanțare

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției iar contribuția PR Centru la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


Update 1! A apărut Erată la Anexa 3. – 22 IANUARIE 2024


Update 2! A apărut Erată la Anexa 7. – 09 FEBRUARIE 2024


Update 3! A apărut Corrigendum Nr.1. – 20 FEBRUARIE 2024


Update 4! A apărut Corrigendum Nr.2. – 15 MARTIE 2024


Update 5! ERATĂ la Ghidul solicitantului pentru Intervenția 1.4.2 Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent