Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate”

Prioritatea:

P1 Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România

Obiectivul specific:

RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile în cadrul proiectului sunt:
– lucrări de construcție/modernizare/extindere a infrastructurilor de cercetare
– dotarea cu echipamente și instrumente pentru cercetare instalații, utilaje, chipamente IT şi pentru comunicații;
– sprijin pentru aplicații informatice, brevete, licențe;
– informare și vizibilitate 21
– management de proiect

Buget

Buget apel:

107.278.592,58 RON

Calendar

Data lansării:

11 aprilie 2024

Data deschiderii:

12 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

24 mai 2024 00:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul prezentului apel este de 21.584.361,31 euro (FEDR+BS), echivalentul a 107.278.592,58 lei din care 18.346.707,11 euro FEDR, echivalentul a 91.186.803,678 lei

Proiectele se implementează în regiunile mai puțin dezvoltate ((Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru), iar cuantumul finanţării nerambursabile, la nivel de apel, este în procent de 85% FEDR și 15% buget de stat.
Ajutorul se acordă solicitantului sub formă de finanţare nerambursabilă în procent de 100% din valoarea eligibilă a proiectului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun prin aplicația electronică MySMIS2021 și includ toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2021 sunt publicate pe site-ul: https://www.fonduriue.ro/mysmis-2021

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent