Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri”

Prioritatea:

1: COMPETITIVITATE PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:
A. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

  • Investiții în active corporale
  • Investiții în active necorporale

 

B. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis

Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
• Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;
• Investiții specifice procesului de internaționalizare precum
a. participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant), precum și activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții;
b. acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
c. activități privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional;
• Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate;
• activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului;
• activități de informare și publicitate

Buget

Buget apel:

397.868.885,07 RON

Calendar

Data deschiderii:

02 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

02 mai 2024 00:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 79.968.823 euro (FEDR+BS), din care 67.973.500 euro din FEDR și 11.995.323 euro cofinanțare de la bugetul de stat.
Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR SV Oltenia va publica periodic situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Există posibilitatea supracontractării în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor.

În cadrul apelului de proiecte PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
➢ Pentru componenta de ajutor de stat regional a proiectului (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional (vezi procentele din tabelul de mai jos), stabilite în funcție de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii). A se vedea și secțiunea „Ajutorul de stat”.
Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional:

  • Microîntreprinderi 75%
  • Întreprinderi mici 75%
  • Întreprinderi mijlocii 70%

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției ( pentru componenta de ajutor de stat regional) este de minimum:
o 25% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici;
o 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru intrepdinderi mijlocii.
➢ Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis. A se vedea și secțiunea „Ajutorul de minimis”. Pentru cheltuielile finanțabile prin ajutor de minimis cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.
Valoarea totală maximă a componentei de minimis pe care un solicitant o poate accesa în baza prezentei scheme este echivalentul în lei a sumei de 200 000 euro.
Valoarea componentei de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Informții suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


Informare pentru beneficiari – Ghidul Solicitantului „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri” [23.02.2024]


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 20 martie 2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 29 martie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent