Skip to main content

Ghidul Solicitantului ,,Eficiență energetică în clădiri rezidențiale”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului ,,Eficiență energetică în clădiri rezidențiale”

Prioritatea:

3: O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL

Obiectivul specific:

OS 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Centru

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic:

a) lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

b) lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

c) instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

d) alte activități suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului, de tipul intervențiilor la instalaţiie de iluminat în spaţiile de utilizare comună ale clădirii, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, soluții de ventilare mecanică centralizată, montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice etc;

e) dotări corporale si necorporale, utilaje și echipamente tehnologice, precum şi a celor incluse în instalațiile funcționale.

II. Măsuri auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

III. Acțiuni de conștientizare adresate consumatorilor/beneficiarilor finali și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică proiectele pot include acțiuni de conștientizare adresate consumatorilor/beneficiarilor finali, elaborarea de strategii pentru eficiență energetică și măsuri rezultate din proiecte de cooperare.

IV. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.

Buget

Buget:

16.544.544 EUR

Calendar

Data deschiderii:

14 august 2024 12:00

Data închiderii:

14 ianuarie 2025 12:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 16,544,544 euro, din care sprijin FEDR 14,062,862 euro.

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la care se adaugă:
• maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și
• minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția Solicitantului – unități administrativ teritoriale locale.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MYSMIS, disponibilă la adresa web http://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent