Skip to main content

Ghidul Solicitantului DR-07 – ,,Silvo-mediu și climă” – sesiunea I

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului DR-07 – ,,Silvo-mediu și climă” – sesiunea I

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe, printre care enumerăm:
– să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament,
– să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament;
– să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută într-o unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic);
– să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament, în cadrul căreia nu se vor efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului (Pe suprafața din afara zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi unitate amenajistică, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului);
– să contracteze şi să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2;
– să respecte normele privind condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Buget

Buget:

75.850.112 EUR

Calendar

Data deschiderii:

17 iunie 2024 09:00

Data închiderii:

13 septembrie 2024 14:30

Domenii Apel:

Domenii

Mediu

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru depunerea cererilor de finanțare pentru Schema de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, aferentă Intervenției DR-07 „Silvo-mediu și climă” din cadrul PS PAC 2023-2027, este de 75.850.112 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare

Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, solicitantul depune o cerere de finanțare – conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul www.apia.org.ro, în aplicația electronică DR-07, se tipărește, se semnează și se depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri excepționale, cererea de finanțare se poate depune/transmite doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate, scanate și transmise la APIA prin email/alt mijloc de telecomunicații trebuie semnate și în original de către solicitant până la finalizarea etapei de evaluare a cererilor de finanțare.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent