Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)”

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate sunt prezentate în ghidul solicitantului, Cap. 5.

Activități Eligibile:

1. Activități de informare și publicitate: derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;

2. Activități de selectare a IMM-urilor, APL-urilor și altor instituții: desfășurarea acțiunilor de conștientizare și promovare a serviciilor furnizate, inclusiv prin networking, B2B si matchmaking, derularea activităților de pregătire a apelurilor de selecție, desfășurarea propriu-zisă a activităților de selecție a beneficiarilor și contractarea serviciilor cu beneficiarii selectați;

3. Activități de furnizare a serviciilor de inovare și suport pentru inovare: integrarea beneficiarilor în comunitate în scopul dezvoltării ecosistemului, testarea de soluții, tehnologii și modele înainte de a investi, dezvoltarea și specializarea competențelor digitale, asistență în dezvoltarea de proiecte și atragerea de investiții, evaluarea maturității digitale și derularea misiunilor de audit digital;

4. Activități de management de proiect: coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc, după caz), participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene si ale altor entităti care fac parte din ecosistemul Digital Innovation Hubs;

5. Activități pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, în conformitate cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

 

Buget

Buget apel:

63.478.561,18 RON

Calendar

Data lansării:

25 august 2023

Data deschiderii:

15 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

08 mai 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total al proiectelor aprobat de către DEP este în valoare de 25.747.773,66 euro.

Bugetul prezentului apel este de 12.873.886,83 euro (50% din valoarea aprobată de DEP), respectiv 63.478.561,18 lei la cursul inforeuro din luna August 2023,1 euro = 4.9308 lei. Împărțirea pe tipuri de regiuni a bugetului este următoarea: LDR – 9.998.518,23 euro, MDR – 2.875.368,60 euro.

IMM-urile, APL-urile și alte instituții, localizate în regiunea MDR (București – Ilfov), vor putea fi sprijinite în limita bugetului alocat pentru acest tip de regiune.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun prin aplicația electronică MySMIS2014+/MySMIS2021, și includ toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014+/MySMIS2021 sunt publicate pe site-ul  https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021

Informații suplimentare despre ghid

Puteți consulta informații suplimentare despre ghid accesând pagina AM PCIDIF.


Corrigendum 1 pentru ghidul „Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)” – 21.11.2023.

Corrigendum 2 pentru ghidul „Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)” – 21.11.2023.

Reconstituirea apelului aferent Acțiunii 2.4 – EDIH în sistemul informatic MySMIS2021. Apelul de proiecte va fi deschis pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, din data de 15 aprilie 2024 până în data de 8 mai 2024 – 12.04.2024

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent