Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Digitalizare în beneficiul cetățenilor”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Digitalizare în beneficiul cetățenilor”

Prioritatea:

2 - DIGITALIZARE ÎN BENEFICIUL CETĂŢENILOR ȘI AL FIRMELOR

Obiectivul specific:

1.2 - VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile sunt:

  • aplicații și soluții de e-guvernare locală și județeană;
  • platforme de gestiune integrată și aplicații de accesare a datelor și a documentelor emise de mai multe instituții/servicii locale sau servicii/departamente/compartimente din cadrul aceleiași instituții;
  • platforme de servicii publice digitale (plata online a taxelor și impozitelor, sisteme de programări online, aplicații de tipul funcționar public virtual);
  • platforme de interacţiune cu cetățenii;
  • proiecte de tip GIS;aplicații pentru screening și monitorizare pentru persoane din grupuri vulnerabile etc.; sisteme de alarmă pentru cazuri de urgență etc.;
  • aplicații pentru colectarea și afișarea în timp real a datelor de mediu;
  • digitalizarea și reconstrucția digitală a obiectivelor de patrimoniu etc;
  • platforme pentru managementul documentelor și al arhivelor;
  • dezvoltarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteza vorbirii);
  • platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării datelor.

Buget

Buget apel:

66.475.659,94 RON

Calendar

Data lansării:

22 ianuarie 2024

Data deschiderii:

22 martie 2024 00:00

Data închiderii:

22 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Dolj, Gorj, Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 13.361.136 euro, din care 11.356.965 euro FEDR și 2.004.171 euro reprezintă contribuție națională, de la bugetul de stat (1.736.948 euro) și bugetul local (267.223 euro)
Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR SV Oltenia va publica periodic situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

 

În cadrul apelului de proiecte Cod SMIS PRSVO/224/PRSVO_P2/OP1/RSO1.2/PRSVO_A9, contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
a) rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
b) modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web: http://www.fonduriue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


Corrigendum nr.1 – Ghidul solicitantului a fost modificat [11.03.2024]


Corrigendum nr.2Ghidul solicitantului a fost modificat [26.04.2024]


Corrigendum nr.3Ghidul solicitantului a fost modificat [11.06.2024]

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent