Skip to main content

Ghidul Solicitantului ,,Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului ,,Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane”

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul RO-CULTURA

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

Următoarele categorii/ tipuri de activități sunt considerate eligibile:

– Inițiative de artă contemporană (exceptând domeniile video, film, televiziune și jocuri video) desfășurate la nivel local, regional, național și internațional (în statele donatoare), inclusiv abordări interdisciplinare;
– Schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative (exceptând video, film, televiziune și jocuri video) cu entități din Statele Donatoare;
– Inițiative care vizează dezvoltarea sau îmbunătățirea abilităților și aptitudinilor artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii prin schimburi bilaterale;
– Inițiative care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la diversitatea culturală.

Buget

Buget:

1.500.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

17 mai 2024 00:00

Data închiderii:

17 iulie 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Cultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională, Acoperire transfrontalieră

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Suma totală alocată prezentului apel de inițiative bilaterale este de 1.500.000 euro.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unei inițiative bilaterale este cuprinsă între 75.000,00 euro și 125.000,00 euro (calculat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare), reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale inițiativei bilaterale.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent