Skip to main content

Ghidul solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate”

Prioritatea:

2 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate

Obiectivul specific:

RSO2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Dezvoltare Durabilă

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin prezentul ghid sunt cele care fac obiectul etapei a doua a proiectelor și se referă la:

A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar:

– Elaborarea studiilor pentru monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;
– Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
– Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management / planurilor de acțiune.

B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin):

– Măsuri pentru menținerea şi îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară, inclusiv reconstrucția ecologică a ecosistemelor de pe suprafața ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
– Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;
– Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
– Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
– Alte tipuri de măsuri similare, prevăzute în planurilor de management / planurilor de acțiune.

C. Îmbunătățirea ecosistemelor degradate prin proiecte care vizează activități cu potențial de stocare a carbonului (ex. cursurile râurilor, zone umede, tronsoane degradate de râu, păduri, diversificarea habitatelor riverane), precum și asigurarea conectivității ecologice:
– Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate.

 

Buget

Buget apel:

877.564.448 RON

Calendar

Data deschiderii:

05 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

28 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Mediu

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

  • Apelul PDD/175 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – Proiecte etapizate – 88,24 mil. euro (FC+BS) (176.48 mil. euro după supracontractare);
  • PDD/192 – Îmbunătățirea ecosistemelor degradate – Proiecte etapizate – 11,77 (FEDR+BS) (23.54 mil. euro după supracontractare).

Cofinanțare:

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru beneficiarii prevăzuţi la art.7, alin 1-4 din OUG nr. 133/2021) -> FEDR Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru beneficiarii prevăzuţi la art.7, alin 1-4 din OUG nr. 133/2021) –  FC 85%
Contribuţia eligibilă buget de stat -> Contribuţia eligibilă buget de stat 0%
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului -> Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 15%


Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru categoriile de beneficiari care nu sunt acoperite de art.7, alin 1-4 din OUG nr. 133/2021) -> FEDR Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru categoriile de beneficiari care nu sunt acoperite de art.7, alin 1-4 din OUG nr. 133/2021) – FC 85%
Contribuţia eligibilă buget de stat -> Contribuţia eligibilă buget de stat 15%
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului -> Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 0%

Modalitatea de depunere a proiectelor

MIPE prin AM lansează apelurile de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Corrigendum nr.1

Apelurile  PDD/175 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – Proiecte etapizate – 88,24 mil. euro (FC+BS) (176.48 mil. euro după supracontractare) și  PDD/192 – Îmbunătățirea ecosistemelor degradateProiecte etapizate – 11,77 (FEDR+BS) (23.54 mil. euro după supracontractare) au fost prelungite până pe 28 iunie 2024, ora 12.


Corrigendum nr.2

A apărut Corrigendum 2. – 21 iunie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent