Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”

Prioritatea:

P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul PoIDS, solicitanții de finanțare (solicitanți unici, lideri de parteneriat si partenerii acestora, in cazul proiectelor implementate in parteneriat), trebuie să fie entităţi cu personalitate juridică, legal constituite și înregistrate fiscal în România.
Condițiile generale de eligibilitate a solicitanților sunt prezentate la secțiunea 2. Condiții generale de eligibilitate a solicitanților, din Ghidul solicitantului – Condiții generale aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1245/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Ca regulă generală, o entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare apel de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În cazul în care este identificată ca participând la mai mult de 5 proiecte în cadrul aceluiași apel de proiecte, toate proiectele identificate cu acea entitate juridică participantă vor fi respinse, fără a mai intra în procesul de evaluare.

Activități Eligibile:

Activitatea 1. Construcția/modernizarea/reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale (activitate relevantă si obligatorie)

Activitatea 2. Furnizarea de servicii în cadrul centrelor multifuncționale cu dotări sportive și culturale (activitate relevantă și obligatorie)
Sub-activitatea 2.1 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate și realizarea analizei de nevoi (sub-activitate relevantă și obligatorie)
Sub-activitatea 2.2 Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflați în situație de vulnerabilitate (sub-activitate relevantă și obligatorie)

Activitatea 3. Activitati de integrare în comunitate și în familie (activitate relevantă)

Buget

Buget:

111.257.658 EUR

Calendar

Data deschiderii:

17 iunie 2024 16:00

Data închiderii:

21 octombrie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Cultură, Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională, Regiunea București-Ilfov, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 111.257.658,00 euro, din care 82.629.947,00 euro contribuție FEDR și FSE+.

Rata de cofinanțare este stabilită la nivelul fiecărui solicitant/partener în conformitate cu tabelul 5 și respectiv 6 din sub-capitolul 2.2 Cofinanțarea proprie a beneficiarului din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PoIDS.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021 / SMIS2021+, prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea de documente.
Toate cererile de finanțare și/sau toate documentele aferente unei cereri de finanțare transmise în alt mod nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent