Skip to main content

Ghidul solicitantului aferent apelului „Asistență Tehnică“

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului aferent apelului „Asistență Tehnică“

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Educație și Ocupare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor:

 • Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale PO, inclusiv identificarea și elaborarea de proiecte, selecția, monitorizarea, evaluarea și autorizarea, controlul si auditul (ex. cheltuieli salariale, inclusiv pentru angajații în afara organigramei, sprijin logistic și organizatoric pentru ambele categorii de personal etc.);
 • Sprijinirea Unităților de Monitorizare a Politicii Publice (pentru personalul responsabil, potrivit fișei de post, cu activitatea de monitorizarea a modului de implementare a politicilor publice în domeniul gestionat, prin proiectele strategice din cadrul PEO): mobilier și echipamente IT în vederea desfășurării atribuțiilor, cheltuieli salariale, suportate proporțional cu timpul alocat în activitatea descrisă mai sus;
 • Sprijin logistic pentru funcționarea Autorității de Management, organismelor intermediare și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea Programului, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare și depozitare, achiziția echipamentelor TIC și soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării PEO (soft-uri contabile, legislative etc.), securitate cibernetică a aplicațiilor informatice, de dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC, participarea personalului la reuniuni/ evenimente/ întâlniri/ conferințe/ grupuri de lucru/ rețele/ comitete etc. legate de problematica sau cu impact asupra PO etc;
 • Simplificarea și inovarea procedurilor de management, administrative și financiare ale PO și consolidarea capacității administrative a AM și a organismelor intermediare;
 • Asigurarea formării profesionale și instruirea personalului structurilor de management ale Programului;
 • Sprijin pentru activarea și întărirea capacității și a schimbului de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare, în vederea eficientizării activității și întăririi capacității partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare al PO, inclusiv sprijinul specific pentru întărirea capacității, organizarea și funcționarea CM pentru PO (sub formă de programe de formare care să acopere temele de interes pentru eficientizarea activității CM, sesiuni de instruire dedicate, participarea la alte activități de instruire/diseminare cu privire la PO, noile regulamente etc.);
 • Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor Intermediare (inclusiv cheltuieli salariale) necesare pentru închiderea PO.

 

10.2. Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului:

 • Sprijin pentru implementarea unor aspecte specifice: ex. opțiuni simplificate privind costurile, scheme de ajutor de stat, implementarea instrumentelor financiare prevăzute în PO, inclusiv analiza ex-ante pentru dezvoltarea acestora etc.;
 • Planificarea și implementarea sistemului informatic de monitorizare și raportare complementar SMIS, în vederea îmbunătățirii eficienței AM și a organismelor intermediare;
 • Studierea, identificarea, selecția și stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea intervențiilor și a cheltuielilor în funcție de obiectivele PEO;
 • Realizarea de evaluări, raportări, studii și analize specifice necesare pentru a permite implementarea eficientă și eficace a acțiunilor finanțate prin PEO (realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al PO, inclusiv actualizarea acestui plan, formarea profesională a actorilor relevanți implicați în evaluarea PO);
 • Sprijinirea beneficiarilor PEO pentru implementarea proiectelor finanțate prin PEO, inclusiv prin sesiuni de instruire;
 • Elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru PEO, a campaniilor de comunicare și informarea potențialilor beneficiari PEO cu privire la intervențiile finanțate din program și beneficiile investițiilor FSE+ în domeniile Ocupării și Educației;
 • Diseminarea practicilor și modelelor inovatoare pentru managementul PO;
 • Sprijin pentru pregătirea perioadei 2027+.

Buget

Buget apel:

887.544.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

25 august 2023 00:00

Data închiderii:

30 septembrie 2029 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare despre apel

Corrigendum nr.1 – A fost modificat Ghidul Solicitantului – 22.12.2023
Corrigendum nr.2 – A fost modificat Ghidul Solicitantului – 14.03.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent