Skip to main content

Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 5.1 „Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 5.1 „Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Obiectivele priorității 5, acțiunea 1 sunt prevăzute în secțiunea 2.2 a prezentului ghid specific.

Drumurile județene propuse spre finanțare trebuie să asigure conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN-T și să se încadreze în cadrul acțiunilor sprijinite în cadrul prezentului de proiecte, conform secțiunii 3.6. Proiectele propuse spre finanțare trebuie să faciliteze fie accesul la transferul pasagerilor către modul de transport feroviar (sau al mărfurilor spre terminale intermodale) fie să facă mai atractiv transportul public regulat care utilizează tronsonul respectiv, inclusiv prin modernizarea stațiilor de transport public, în conformitate cu orientările și politicile europene în domeniu. Măsuri suplimentare pentru siguranța rutieră vor fi implementate în cadrul proiectelor propuse și vor cuprinde marcarea tuturor punctelor cu potențial pericol prin marcaje reflectorizante, realizarea de denivelări pentru calmarea traficului în anumite zone cu risc (școli, instituții), iluminarea (acolo unde se identifică riscuri) a trecerilor de pietoni în localități, realizarea de marcaje suplimentare în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, realizarea de piste de biciclete și realizarea/ modernizarea de trotuare în interiorul localităților traversate de drumul județean, conform standardelor naționale sau normelor recomandate de ministerele de resort, acolo unde este posibil. Vor fi implementate și măsuri specifice destinate mediului și rezilienței la schimbări climatice, în special plantări de aliniamente de arbori și arbuști în exteriorul amprizei drumului,
dar și instalarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, stimulând deplasările nepoluante.Activitățile propuse prin proiect vizează exclusiv realizarea obiectivelor priorității de investiții 5, acțiunea 5.1.

Activități Eligibile:

Activități aferente activității de bază:

Activități de modernizare și reabilitare pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. de drumuri județene (inclusiv construirea/modernizarea/ de poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public), precum și activități privind construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv.
Activități destinate creșterii siguranței rutiere inclusiv prin construirea/realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, în special în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată, realizarea/modernizarea de trotuare/trasee pietonale și piste pentru bicicliști, semnalistică verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică, măsuri și semnalistică pentru protecția faunei, etc.
Activități de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) și construirea pasarelelor pietonale;
Activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public (inclusiv alveolele respective) și activități aferente măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv prin aliniamente de arbori și arbuști plantați, activități pentru realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice (cu spațiul de parcare aferent)
Activități conexe activității de bază

Activități concrete de cooperare, la nivel UE sau cu țările candidate
Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate

Buget

Buget apel:

743.986.018 RON

Calendar

Data deschiderii:

21 august 2023 00:00

Data închiderii:

14 noiembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 152,94 milioane Euro, din care 130,00 Mil. Euro  din FEDR și 22,94 Mil. Euro finanțare de la bugetul de stat si bugetul local.

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile, respectiv: maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor reprezintă asistența nerambursabilă (din care: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% bugetul de stat) și minim 2% cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului.

Depunerea dosarelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare despre Apel accesând pagina PR CENTRU.


Corrigendum nr.1

Ghidul a fost modificat. Data de deschidere a apelului se modifică pentru 21.08.2023, ora 12.00.


Corrigendum nr.2 – Ghidul a fost modificat [19.03.2024]


Corrigendum nr.3 – Ghidul a fost modificat(04.07.2024)

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent