Skip to main content

Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice [Apel 2]

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice [Apel 2]

Prioritatea:

P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri

Obiectivul specific:

RSO1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

PoCIDIF prevede finanțarea fazei a doua a proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat în primă etapă în cadrul POR 2014-2020.

Aceasta se va realiza în cadrul Acțiunii 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice, Măsura 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv Scopul proiectului este înregistrarea sistematică a 5.758.314 hectare de teren din 660 UAT- uri rurale situate în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Buget

Buget:

152.248.563 EUR

Calendar

Data lansării:

15 mai 2024

Data deschiderii:

20 mai 2024 10:00

Data închiderii:

19 august 2024 17:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul prezentului apel este de 152.248.563,70 euro (FEDR+BS) din care 114.109.231,23 euro FEDR, respectiv 757.573.628,11 lei (FEDR+BS) la cursul InforEuro din luna mai 2024: 1 euro= 4.9759 lei.

Rata de cofinanțare

Regiuni mai puțin dezvoltate – 85% (FEDR) și 15%(BS);

Regiuni mai dezvoltate – 40% (FEDR) și 60%(BS);

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare se depune prin sistemul informatic MySMIS2021 și include toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2021 sunt publicate pe site-ul: https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021
Cererea de finanțare se va transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.
Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent