Skip to main content

Ghidul Solicitantului 713 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului 713 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)

Prioritatea:

7: O regiune atractivă

Obiectivul specific:

5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Acțiunea sprijinită în cadrul prezentului apel de proiecte este Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice și se poate realiza prin:

crearea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurii de agrement (parcuri tematice/de distracții/de aventură, aquaparcuri etc.);
construcția, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie cu servicii integrate (servicii de tip sănătate și întreținere, balneo, activități de recreere, activități sportive etc.);
construcția, reabilitarea, modernizarea rețelelor de captare și/sau transport a izvoarelor minerale și saline cu potențial terapeutic;
reabilitarea instalațiilor de alimentare cu apă minerală de la surse la bazele de tratament;
utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/sunt propuse pe amplasamentul acestuia;
activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate.

Se va avea în vedere ca investițiile să nu producă efecte negative asupra zonelor naturale din vecinătate (arii naturale protejate, păduri, pajiști valoroase, zone umede etc). Amenajarea spațiilor verzi în cadrul suprafețelor cu infrastructură de agrement se va face cu specii autohtone. Viitoarele investiții vor fi realizate pe suprafețe de teren cu regim de construire redus (POT redus), astfel încât să fie evitate efectele negative recurente asupra biodiversității în etapa de funcționare a investițiilor. Factorii naturali vor fi valorificați fără a crea presiune asupra biodiversității.

Intervențiile vor avea în vedere interdependența acțiunilor și dezvoltarea ecosistemului urban în ansamblu, rezultatele și beneficiile pe termen lung, nevoile și provocările zonelor în ansamblul lor, încurajarea spiritului civic, dar și a colaborării între mediul public și cel privat.

Intervențiile propuse a se realiza prin prezentul apel de proiecte intră sub incidența regulilor ajutorului de stat, în conformitate cu schema aplicabilă.

 

 

Buget

Buget:

25.000.000 EUR

Calendar

Data lansării:

20 martie 2024

Data deschiderii:

13 mai 2024 10:00

Data închiderii:

08 iulie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 25.000.000,00 euro, din care 21.250.000,00 euro FEDR și 3.750.000,00 euro cofinanțare națională.

Cofinanțare:

Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj
Rată cofinanțare acordată % din cheltuieli eligibile – 50%
Rată cofinanțare solicitant % din cheltuieli eligibile – 50%

Bihor, Cluj

Rată cofinanțare acordată % din cheltuieli eligibile – 40%
Rată cofinanțare solicitant % din cheltuieli eligibile – 60%

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

[24.04.2024] Corrigendum nr.1 la Ghidul Solicitantului.

[26.04.2024] Erata la Corrigendum nr.1

[08.05.2024] Corrigendum nr.2 la Ghidul Solicitantului.

[20.06.2024] Corrigendum nr.3 la Ghidul Solicitantului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent