Skip to main content

Ghidul solicitantului 712 „Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului 712 „Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)”

Prioritatea:

7. O regiune atractivă

Obiectivul specific:

5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Beneficiari eligibili

Parteneriate, UAT, UAT județ, UAT municipii, UAT urban

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului, capitolul 5. Condiții de eligibilitate.

Activități Eligibile:

Acțiunea sprijinită în cadrul prezentului apel de proiecte este Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice și se poate realiza prin:
●construirea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurilor specifice, necesare valorificării resurselor turistice;
●sprijinirea unor proiecte inovative de diversificare a serviciilor și activităților turistice cu scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice: telegondole, telescaun, via ferrata etc;
●amenajarea traseelor turistice folosind soluții prietenoase cu mediul (trasee montane marcate, puncte de observare, foișoare, popasuri, puncte salvamont etc.);
●amenajări aferente zonelor de relaxare și agrement aflate în proximitatea resurselor turistice;
●utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/ sunt propuse pe amplasamentul acestuia;
●activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate cu o valoare cumulată în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente subcap. 1.2, 1.3 și 1.4, Cap. 2, Cap. 4 și subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general aferent investiției cum ar fi: construirea, reabilitarea sau modernizarea drumurilor (cu excepția drumurilor județene, a celor naționale și a celor forestiere/private)/ căilor de acces direct (cu sau fără parcări) și, la nevoie, a utilităților către și pentru obiectivul de investiție care primește finanțare etc.

Buget

Buget:

21.011.765 EUR

Calendar

Data deschiderii:

29 aprilie 2024 10:00

Data închiderii:

29 august 2024 10:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 21.011.765,00 euro, din care 17.860.000,00 euro FEDR și 3.151.765,00 euro cofinanțare națională.

I. Pentru proiectele care vizează investiții ce nu intră sub incidența ajutorului de stat, în cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv de 13% din bugetul de stat (BS).
Cuantumul cofinanțării asigurate de către solicitant este de minim 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.
Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

II. Pentru proiectele care vizează investiții ce intră sub incidența ajutorului de stat, în cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul cuantumul cofinanțării acordate, respectiv a cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (județul în care se implementează proiectul), conform tabelului de mai jos:
Județul                                Rată cofinanțare acordată % din                             Rată cofinanțare solicitant % din
cheltuieli eligibile (85% FEDR+ 15% BS)                                  cheltuieli eligibile

Bistrița-Năsăud
Maramureș
Satu Mare                                                   50%                                                                                  50%
Sălaj

Bihor
Cluj                                                              40%                                                                                  60%

În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensității maxime admise se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional.
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.
Pentru cheltuielile finanțabile prin ajutor de minimis cofinanțarea din partea solicitantului este 0% cu respectarea regulilor impuse prin schema de ajutor aplicabilă.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro doar în intervalul menționat la capitolul 4.3. a prezentului ghid.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Infromații suplimentare despre Apel

Infromații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


[24.04.2024] Corrigendum nr.1 la Ghidul Solicitantului.

[26.04.2024] – Erata la Corrigendum nr.1.

[08.05.2024] Corrigendum nr.2 la Ghidul Solicitantului.

[20.06.2024] Corrigendum nr.3 la Ghidul Solicitantului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent