Skip to main content

Ghidul solicitantului 6.2 „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului 6.2 „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic”

Prioritatea:

6: O REGIUNE EDUCATĂ

Obiectivul specific:

4.2 - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Activități aferente activității de bază
a. Construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (săli de clasă, laboratoare, ateliere, teren/sală de sport, spaţii de studiu individual/colectiv de tipul sălilor de lectură, bibliotecă, spaţii cazare elevi/profesori, cantine/sală de mese, spații-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația pentru învăţământul profesional și tehnic, fără a se limita la acestea.

b. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții

Activități conexe activității de bază:
c. Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii.

d. Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD

 

!!!! Prezentul apel de proiecte vizează numai unitățile de învățământ de stat

 

Buget

Buget:

8.596.642 EUR

Calendar

Data lansării:

29 martie 2024

Data deschiderii:

29 mai 2024 12:00

Data închiderii:

30 septembrie 2024 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 8.596.642 euro, din care sprijin FEDR 7.307.146 euro și 1.289.496 euro cofinanțare națională.

Cuantumul asistenței financiare nerambursabile acordată în cadrul apelului de proiecte reprezintă maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul 29 mai – 30 septembrie 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent