Skip to main content

Ghidul Solicitantului 523 – Îmbunătățirea transportului județean de călători

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului 523 – Îmbunătățirea transportului județean de călători

Prioritatea:

5: O regiune accesibilă

Obiectivul specific:

3.2: Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Beneficiari eligibili

Autoritate publică locală, UAT, UAT județ

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În ceea ce privește eligibilitatea solicitanților, regăsiți informații la capitolul 5 Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE aferente acestui apel de proiecte constau în:

  • Achiziționarea de autovehicule pentru transportul în comun conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

  • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare/realimentare cu combustibili alternativi;
  • Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor integrate de bilete pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”);
  • Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI);
  • Sisteme de monitorizare video CCTV în mijloacele de transport public;
  • Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public intrajudetean și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.) amplasate pe mijloacele de transport în comun;
  • Sisteme de informare a pasagerilor, amplasate în mijloacele de transport în comun;
  • Sistem de numărare a călătorilor, amplasate în mijloacele de transport în comun etc.

Buget

Buget apel:

72.482.760 RON

Calendar

Data deschiderii:

02 octombrie 2023 00:00

Data închiderii:

01 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 15.000.000,00 euro, din care 12.750.000,00 euro FEDR și 2.250.000,00 euro cofinanțare națională. Alocarea menționată include și cofinanțarea eligibilă a solicitantului.
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%. Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro doar în intervalul 02.10.2023, ora 10:00 si 01.04.2024, ora 10:00.

Informații actualizate despre Apel

Informații actualizate despre Apel regăsiți aici.


A apărut Corrigendum Nr.1. – 29 ianuarie 2024


A apărut Corrigendum Nr.2. – 28 martie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent