Skip to main content

Ghidul solicitantului 2.2 „Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului 2.2 „Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”

Prioritatea:

2: O REGIUNE DIGITALĂ

Obiectivul specific:

1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
a) adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materiilor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex.: RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utilizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice.
b) dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple sau complexe (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots; algoritmi cu memorie limitată: automatizare, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe) și dezvoltarea tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)
c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);
d) instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

În urma implementării proiectului este de dorit ca solicitantul să întrunească cât multe criterii de intensitate digitală, conform Digital Economy and Society Index (DESI 2019)

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ :
a) activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului,
b) auditul financiar al proiectului
c) informare și publicitate.

Buget

Buget apel:

158.924.216 RON

Calendar

Data deschiderii:

15 decembrie 2023 00:00

Data închiderii:

15 iulie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 32.014.709 euro, din care sprijin FEDR 27.212.503 euro și 4.802.206 euro finanțare de la bugetul de stat.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea 2.6 Ajutorul de minimis). Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021 / SMIS2021+, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

 

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent