Skip to main content

Ghidul Solicitantului 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Prioritatea:

P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

RSO1.3 Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMMurilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Beneficiari eligibili

Întreprinderi mici și mijlocii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În ceea ce privește eligibilitatea solicitanților, regăsiți informații la capitolul 5 Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

Activități Eligibile:

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin activitățile care conduc la îndeplinirea criteriilor de intensitate digitală. În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele tipuri de investiții, de natura imobilizărilor corporale (mijloace fixe) și necorporale, precum și servicii de digitalizare, după cum urmează:
1. Achiziția de echipamente hardware TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;
2. Achiziția de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
3. Realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
4. Achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului (inclusiv software dezvoltat și/sau adaptat conform cerințelor beneficiarului), configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
5. Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, virtual reality;
6. Achiziționarea de Website a companiei;
7. Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
8. Achiziție de servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
9. Achiziție de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
10. Achiziție de soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
11. Achiziție de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
12. Achiziție de servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile.

Domenii orientative pentru ghidarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitanți în cadrul prezentului apel:
1. Managementul datelor financiare. Obținerea, stocarea și examinarea datelor financiare ale solicitantului;
2. Managementul resurselor umane. Adaptarea angajaților solicitantului la mediul digital. Instrumente pentru eficientizarea comunicării și a relațiilor companie-angajat;
3. Managementul relațiilor cu clienții;
4. Managementul resurselor. Accesul la date despre gestionarea activelor (materii prime, inventar, resurse financiare etc.);
5. Comunicare și relații cu clienții. Informații despre solicitant disponibile online pe baza cuvintelor cheie introduse în motoarele de căutare;
6. Digitalizarea proceselor din cadrul organizației solicitantului;
7. Politica și practicile de securitate. Capacitatea de recuperare cu operativitate a accesului la date în cazul pierderii acestuia;
8. Digitalizarea în producție. Automatizare/informatizare/digitalizare:

  • Senzori de măsurare care transmit date serverelor în vederea optimizării producției;
  • Dispozitive/soft-uri pentru urmărirea în timp real a proceselor de producție;
  • RFID (Identificare prin radio-frecvență) sau o altă funcționalitate digitală similară pentru a urmări piesele și subansamblele sau produsele finite în procesul de producție;
  • Sisteme care utilizează realitate virtuală/realitate augmentată pentru instruirea personalului din producție/întreținere sau în alte aplicații.

9. Alte activități/procese de digitalizat.

Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

Buget

Buget:

16.764.705,90 EUR

Calendar

Data deschiderii:

30 iulie 2024 10:00

Data închiderii:

07 octombrie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Buget alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 16.764.705,90 euro, din care 14.250.000,00 euro FEDR și 2.514.705,90 euro cofinanțare din BS.

În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabilă.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, care este compusă din cofinanțarea acordată din FEDR în procent de 85% și cofinanțarea acordată din BS în procent de 15%, în limita plafonului de minimis (A se vedea Anexa IX).

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro, doar în intervalul 23.10.2023 ora 10:00 si 22.04.2024 ora 10:00.

Informații actualizate despre Apel

Pot fi consultate informații suplimentare aici.


UPDATE 1 – A apărut Corrigendum Nr.1 la PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Detalii aici. – 28 septembrie 2023


UPDATE 2 – A apărut Corrigendum Nr.2 la PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Detalii aici. – 19 octombrie 2023


UPDATE 3 – A apărut Corrigendum Nr.3 la PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Detalii aici. – 6 decembrie 2023


UPDATE 4 – A apărut Corrigendum Nr.4 la PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Detalii aici. – 29 ianuarie 2024


UPDATE 5 – A apărut Corrigendum Nr.5 la PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Detalii aici. – 29 februarie 2024UPDATE 6 – A apărut Corrigendum Nr.6 la PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Detalii aici. – 24 aprilie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent