Skip to main content

Ghidul Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Prioritatea:

P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În ceea ce privește eligibilitatea solicitanților, regăsiți informații la capitolul 5 Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

Activități Eligibile:

  • Activități de CDI, cercetare contractuală, achiziția de cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină;
  • Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate, derulate de IMM-uri, sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, având ca scop punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

  • Activități legate de obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale;
  • Activități care presupun detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membrii ai personalului;
  • Activități de achiziționare de servicii de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de infrastructuri de testare și experimentare sau clustere de inovare.

Buget

Buget apel:

117.408.787,62 RON

Calendar

Data deschiderii:

04 martie 2024 00:00

Data închiderii:

31 mai 2024 00:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Buget alocat și rată de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 23.811.306 euro, din care 20.239.610 euro FEDR și 3.571.696 euro cofinanțare națională. Există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b), în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR NV.

În ceea ce privește rata de cofinanțare, regăsiți informații la capitolul 3.4 din Ghidul Solicitantului.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro, doar în intervalul 27.11.2023, ora 10:00 si 20.05.2024, ora 10:00.

Informații actualizate despre Apel

Apel PRNV/2023/111/1 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – Regio Nord-Vest (regionordvest.ro)


Update 1! A apărut Corrigendum Nr.1 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici.


Update 2! A apărut Corrigendum Nr.2 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici. – 12 octombrie 2023


Update 3! A apărut Corrigendum Nr.3 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici. – 13 noiembrie 2023


Update 4! A apărut Corrigendum Nr.4 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici. – 5 decembrie 2023


Update 5! A apărut Corrigendum Nr.5 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici. – 29 ianuarie 2024


Update 6! A apărut Corrigendum Nr.6 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici. – 04 martie 2024Update 7! A apărut Corrigendum Nr.7 la Apel. Mai multe informații regăsiți aici. – 17 aprilie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent