Skip to main content

Ghidul solicitantului – 1.6 – Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului – 1.6 – Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Prioritatea:

1 “O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”

Obiectivul specific:

1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud – Est

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, capitolul 5.

Activități Eligibile:

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul apelului sunt următoarele:

Activitati care vizeaza cresterea competitivitatii economice a firmei
Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.
Activități din domeniul economiei circulare;
Activități legate de utilizarea de:
soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
simbioză industrială;
promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
Investitiile eligibile sunt:

Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

Buget

Buget:

43.362.593 EUR

Calendar

Data lansării:

29 martie 2024

Data deschiderii:

29 mai 2024 10:00

Data închiderii:

28 iunie 2024 16:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea apelului de proiecte PRSE/1.6/A.1/1/2024 (FEDR+ Bugetul de Stat) este 43.362.593 euro, conform Programului Regional Sud-Est 2021-2027, din care 36.858.204 euro fonduri europene din Fondul European de Dezvoltare Regională și 6.504.389 euro Bugetul de Stat.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea 3.13 Reguli privind ajutorul de minimis).
Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției și trebuie asigurata din surse proprii, surse ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.
Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021.

Informaţii suplimentare despre apel

Informaţii suplimentare despre apel regăsiţi aici.


UPDATE !!!

A apărut  Corrigendumul nr. 1 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent