Skip to main content

Ghidul Aplicantului pentru apelul dedicat operațiunilor de importanță strategică (OIS) finanțate prin Programul Interreg VI-A RO-BG

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Aplicantului pentru apelul dedicat operațiunilor de importanță strategică (OIS) finanțate prin Programul Interreg VI-A RO-BG

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Program INTERREG VI-A România-Bulgaria

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Descrierea detaliată privind eligibilitatea cheltuielilor este inclusă în Anexa AG_B – Lista cheltuielilor eligibile 2021-2027.

Bugetul proiectului trebuie întocmit pe baza activităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor și a resurselor necesare pentru realizarea acestor activități în timpul permis. Doar „cheltuielile eligibile” pot fi luate în considerare pentru sprijinul financiar. Eligibilitatea cheltuielilor se aplică atât contribuției publice, cât și propriei, astfel încât nu este posibil să se considere o cheltuială neeligibilă drept contribuție proprie.

Prin urmare, bugetul este atât o estimare a costurilor, cât și un plafon maxim pentru „costurile eligibile”. Costurile eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, cu excepția sumelor forfetare și a ratelor forfetare, care sunt calculate automat.

În cadrul prezentului apel, se aplică următoarele tipuri de costuri:

 • Pregătirea proiectului (pe baza unei sume forfetare și a costurilor reale, dacă este cazul)
 • Personalul costă tarif fix
 • Tarif fix pentru călătorii și cazare
 • Costuri de birou și administrative tarif fix
 • Suma forfetară pentru închiderea proiectului
 • Costuri reale

 

Activități Eligibile:

Prioritatea 1 O regiune bine conectată
Obiectiv specific: 3 (ii) Dezvoltarea și îmbunătățirea mobilității naționale, regionale și locale durabile, rezistente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și la mobilitatea transfrontalieră

 • Acțiuni de îmbunătățire a conectivității feroviare și a mobilității peste Dunăre (listă neexhaustivă)
 • Elaborarea de studii de fezabilitate pentru electrificarea și digitalizarea infrastructurii feroviare.
 • Proiectarea și implementarea de instrumente și soluții de transport durabil pentru o mai bună conectivitate și mobilitate în zona CBC, pentru transportul feroviar, inclusiv, dar fără a se limita la: siguranță, desfășurare teritorială, fiabilitate, eficiență, cunoaștere în timp real a orarelor, traficului și biletelor, etc.
 • Identificarea și abordarea verigilor lipsă și a blocajelor din infrastructura feroviară și de trecere a fluviului: studii, strategii, soluții comune, instrumente comune etc.
 • Îmbunătățirea și extinderea transportului feroviar: studii privind siguranța traficului, campanii de conștientizare, studii de conectivitate/mobilitate pentru înțelegerea fluxurilor de marfă și pasageri, navetă etc.
 • Proiectarea și implementarea soluțiilor integrate pentru susținerea mobilității și conectivității în timp de criză.
 • Proiectarea și implementarea soluțiilor de transport durabil pentru o mai bună conectivitate și mobilitate în zonă.
 • Modernizarea, modernizarea și extinderea infrastructurii feroviare
 • Lucrări de modernizare a căii ferate (inclusiv electrificarea liniilor de cale ferată și introducerea sistemului de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS);
 • Lucrări de modernizare, reconstrucție și construcție de stații și gări de cale ferată.
 • Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de navigație și siguranță pe Dunăre și Marea Neagră în vederea îmbunătățirii mobilității și conectivității în zona transfrontalieră (listă neexhaustivă)
 • Reducerea sarcinii administrative și a altor tipuri de blocaje: studii, analize, soluții, instrumente.
 • Elaborarea și implementarea de strategii, instrumente și aplicații pilot coordonate în comun pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe
 • Dunăre și Marea Neagră (de exemplu, studii de fezabilitate comune, documente de planificare inginerească, studii morfologice și hidrodinamice în stabilirea condițiilor de acumulare a sedimentelor etc.).
 • Elaborarea și implementarea măsurilor integrate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pentru sectorul comun al Dunării și al Mării Negre în zona transfrontalieră (de exemplu, integrarea sistemelor de marcare pe Dunăre, echipamente, semnalizare etc.).

Prioritatea 2 O regiune mai verde
Obiectiv specific: 2.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre, a rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem

 • Îmbunătățirea capacității de prevenire și intervenție a riscurilor în regiunea transfrontalieră, prin dezvoltarea de centre operaționale comune și planuri de intervenție comune;
 • Creșterea capacității de intervenție și reacție prin investiții în echipamente și vehicule, sisteme informatice etc.
 • Dezvoltarea de programe de instruire comune și desfășurarea de exerciții comune, inclusiv serviciile de răspuns voluntar.
 • Îmbunătățirea coordonării transfrontaliere și a capacității de adaptare la schimbările climatice și riscurile asociate acestora (inundații, incendii, secete hidrologice, poluare).
 • Dezvoltarea metodologiilor comune pentru evaluarea riscurilor și monitorizarea riscurilor în zona transfrontalieră (risc de inundații, inclusiv inundații torenţiale, risc de secetă).
 • Activitățile proiectului trebuie să fie dezvoltate pe baza activităților incluse în notele conceptuale prezentate pentru fiecare idee de proiect, cu excepția Proiectului Îmbunătățirea conectivității și mobilității feroviare peste Dunăre. Activități suplimentare și/sau ajustări ale activităților și/sau modificări ale parteneriatului pot fi adăugate/introduse, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu obiectivul specific Programului și cu tipurile indicative de acțiuni și să contribuie la atingerea obiectivului proiectului, așa cum este descris. în notele de concepţie depuse pentru ideea de proiect.
 • În cazuri excepționale, activitățile propuse în notele conceptuale depuse pentru fiecare idee de proiect pot fi excluse din proiect. Excluderea trebuie să fie clar justificată și nu trebuie să afecteze realizarea obiectivului și indicatorilor specifici Programului, nici a celor de proiect.
  Modificarea substanțială a notelor conceptuale depuse pentru fiecare idee de proiect poate duce la respingerea proiectului și excluderea acestuia din Program.
 • În conformitate cu articolul 22 litera (i) din Regulamentul 2021/1059 (Interreg), pentru a fi selectate, operațiunile nu trebuie să fie direct afectate de un aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare care intră în domeniul de aplicare a articolului 258 TFUE, care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau efectuarea operațiunilor.

În acest sens, înainte de a dezvolta proiectele, partenerii sunt încurajați să verifice dacă vreo opinie motivată afectează proiectul la nivelul României și Bulgariei. Următorul link poate fi utilizat pentru a găsi avizele motivate active pentru fiecare țară: site-ul web privind avizele motivate ale CE – Decizii de încălcare (europa.eu)). În acest caz, structurile Programului nu recomandă dezvoltarea proiectului, cu excepția cazului în care există motive de a crede că încălcarea este ridicată în termenul limită de depunere a proiectului stabilit de prezentul Ghid.

 

 

Buget

Buget apel:

44.126.637 RON

Calendar

Dată început consultare publică:

10 mai 2023

Dată sfârşit consultare publică:

10 mai 2023

Data lansării:

10 mai 2023

Data deschiderii:

10 mai 2023 00:00

Data închiderii:

01 iulie 2024 13:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire transfrontalieră

Unde pot fi depuse aplicațiile?

Aplicațiile pot fi depuse doar în format electronic, via sistemul electronic Jems, care poate fi accesat aici: https://jems-robg.mdlpa.ro/


[26 iulie 2023] Corrigendum nr.1 – A fost modificat Ghidul solicitantului.

[6 noiembrie 2023] Corrigendum nr. 2 – A fost modificat Ghidul solicitantului.

[22 martie 2024] Corrigendum nr. 3 – Conform Ghidului Solicitantului, termenele limită de depunere pentru operațiunile de importanță strategică au fost stabilite distinct pentru fiecare operațiune. Astfel, pentru DANUBE RISK este stabilită data de 31 martie 2024, ora 12:00 PM EET.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent