Skip to main content

Ghidul aferent Priorității 2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul aferent Priorității 2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Prioritatea:

2- Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Asistență Tehnică

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Prin proiectele finanțate în cadrul Priorității 2 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ se are în vedere asigurarea asistenței tehnice necesare derulării activităților de coordonare și control al fondurilor și de gestionare a PoAT, PoS, PoDD și PoCIDIF 2021-2027. Astfel, se vor promova acțiuni orizontale și acțiuni specifice, la nivelul fiecărui program, privind pregătirea și evaluarea proiectelor, ajutor de stat, instrumente financiare, evaluare și indicatori, achiziții publice, sistem informatic, prevenirea și gestionarea neregulilor, anti-fraudă și prevenirea conflictului de interese, etc.
Tipurile de interventii sprijinite în cadrul apelului:
• Sprijin în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor
• Informare şi comunicare
• Sprijin pentru întărirea parteneriatului
• Sprijin pentru întărirea capacității de evaluare și realizarea evaluărilor AP și PO
• Sprijin SMIS și asigurare echipamente TIC
• Pregătirea perioadei post-2027
• Instruire
• Măsurile pentru consolidarea capacității administrative

Buget

Buget:

271.621.771 EUR

Calendar

Data lansării:

22 ianuarie 2024

Data deschiderii:

22 ianuarie 2024 17:00

Data închiderii:

31 decembrie 2024 17:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală stabilită pentru apelul de proiecte este 271.621.771 euro.

Rata de cofinanțare
PoAT 2021 – 2027 este un program destinat sistemului de coordonare, gestionare și control al fondurilor și de gestionare a programelor naționale, derulate de MIPE, fără prioritate de Asistență Tehnică (PoS, PoDD, PoCIDIF), inclusiv PoAT, precum și potențialilor beneficiari/beneficiarilor acestor fonduri, prin natura sa orizontală răspunzând nevoilor de la nivel național. Astfel, deși localizarea principalilor beneficiari ai acestui program (structurile de coordonare și control al fondurilor UE 2021-2027 și al structurilor care gestionează programele naționale) se situează în regiunea București-Ilfov, intervențiile finanțate din PoAT, prin impactul pe care îl au asupra implementării tuturor programelor, acoperă toate regiunile României.
Prin urmare, în vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul Social European Plus, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al PoAT 2021-2027 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului, fiind de 15,6887% pentru regiunea mai dezvoltată și 84,3113% pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
Pentru determinarea contribuției din Fondul Social European Plus, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 40%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 55%.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare va fi completată și depusă integral și exclusiv conform instrucțiunilor din Anexa nr. 1, prin intermediul aplicației MySMIS2021.

Informații suplimentare despre Apel

UPDATE 1!

A apărut Corrigendum Nr.1. – 28.02.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent