Skip to main content

Ghidul aferent Priorității 1 – Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul aferent Priorității 1 – Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Prioritatea:

1- Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Asistență Tehnică

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile sunt cele prezentate mai jos:
• asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului, ceea ce presupune acordarea de sprijin pentru activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului, prin rambursarea costurilor salariale ale personalului care să conducă la optimizarea managementului, îmbunătățirea performanței individuale, motivarea personalului în vederea dobândirii de noi cunoștințe, inclusiv responsabilizarea acestuia.
• sprijin logistic pentru coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor: se va asigura sprijinul logistic necesar desfășurării activităților aferente pregătirii și gestionării perioadei de programare 2021-2027, finalizării implementării și închiderii perioadei de programare 2014–2020, inclusiv 2007-2013 pentru POS Mediu și POS CCE, precum şi a celor care vizează pregătirea perioadei de programare post-2027. Acest tip de sprijin este necesar pentru derularea în bune condiții a activității, prin asigurarea cheltuielilor de funcționare, respectiv: materiale consumabile, active fixe și obiecte de inventar, necesare pentru desfășurarea activității, de tipul furniturilor de birou, mobilier și alte tipuri de active fixe și obiecte de inventar (ex. autoturisme, distrugătoare documente, aparate de îndosariat, aparate de laminat, telemetre, roți măsurat distanțe), servicii de telefonie mobilă și fixă, abonament internet, cablu TV, curierat, combustibil, asigurări de tip RCA, ITP, RAR, CASCO etc., taxe, întreținere și reparații aferente autoturismelor, semnături electronice, software contabil, software legislativ, software eșantionare, chirie/achiziție/rată leasing sediu, achiziționare și întreținere echipamente aferente securității sediului, utilități, mentenanță (materiale și servicii de întreținere a sediului), piese de schimb, revizii și mentenanță echipamente TIC, servicii stocare în cloud, actualizare bază de date legislativă, arhivare și depozitare, cheltuieli de protocol, achiziționare publicații de specialitate, precum și orice alt tip de cheltuieli necesar funcționării structurilor la standarde europene.

Buget

Buget apel:

2.845.430.673,55 RON

Calendar

Data lansării:

22 ianuarie 2024

Data deschiderii:

22 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală stabilită pentru apelul de proiecte este 573.236.366 euro.

Rata de cofinanțare din PoAT
PoAT 2021 – 2027 este un program destinat sistemului de coordonare și control al fondurilor și de gestionare a programelor naționale, derulate de MIPE, fără prioritate de Asistență Tehnică (PoS, PoDD, PoCIDIF), inclusiv PoAT, precum și potențialilor beneficiari/beneficiarilor acestor fonduri, prin natura sa orizontală răspunzând nevoilor de la nivel național. Astfel, deși localizarea principalilor beneficiari ai acestui program (structurile de coordonare și control al fondurilor și al structurilor care gestionează programele naționale) se situează în regiunea București-Ilfov, acțiunile finanțate din PoAT, prin impactul pe care îl au asupra implementării tuturor programelor, acoperă toate regiunile României. Prin urmare, în vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al PoAT 2021-2027 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:
• 13,2131% pentru regiunea mai dezvoltată
și
• 86,7869% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.
Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 40%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 45%.
În cazul solicitantului autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2021.
În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanțată integral din venituri proprii sau finanțată parțial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale/bugetele fondurilor speciale, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2021 de către solicitant.
În cazul solicitantului:
o autoritate a administraţiei publice centrale finanțată integral din venituri proprii sau finanțată parțial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale/bugetele fondurilor speciale sau
o organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2021 de către solicitant.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare va fi completată și depusă integral și exclusiv conform instrucțiunilor din Anexa nr. 1, prin intermediul aplicației MySMIS2021.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent