Skip to main content

Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.
ESO1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate
Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate, având emisă Nota privind etapizarea proiectului din partea OI POR (conform Instrucțiune MIPE nr.207/31.10.2023), conform Anexei II Lista proiecte etapizate.

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică
Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa I sau Anexa I.a, după caz).

ESO3. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.
Solicitantul se angajează prin Declarația unică (Anexa I sau Anexa I.a, după caz) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Valoarea cofinanțării asigurate de solicitant este minim 2% din valoarea totală eligibilă sau conformă schemelor de ajutor (de minimis, de stat) din cadrul POR 2014-2020. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică și Hotărârea de aprobare a proiectului pentru etapa II de implementare a proiectului. Prin aceasta solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe perioada de durabilitate va menține investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat.
Activități eligibile în cadrul apelurilor de proiecte etapizate sunt cele prevăzute în cererea de finanțare aprobată prin POR 2014-2020.
Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului (UE) 2021/1060, cu Ghidului de Identitate Vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027” elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile contractuale. Manualul poate fi accesat pe https://regionordvest.ro/comunicare.

Buget

Buget:

95.850.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

29 aprilie 2024 16:00

Data închiderii:

16 mai 2024 16:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul estimativ alocat pentru etapa II a proiectelor etapizate listate în Anexa II este de aproximativ 476,44 mil. RON (95,85 mil. EUR la cursul InforEuro 1 euro = 4.9702 lei din luna aprilie 2024).

Pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor proiectelor etapizate, rata de cofinanțare acordată este calculată în funcție de apel, astfel:
• pentru apelurile lansate sub Prioritatea P1, cofinanțarea va fi conformă schemelor de ajutor (de minimis, de stat) în cadrul POR 2014-2020;
• pentru apelurile lansate sub Prioritățile P3, P4, P6 și P7, rata de cofinanțare va fi de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanțarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Cofinanțarea din FEDR va fi de 85% pentru proiectele depuse pe apelurile deschise pe Prioritățile P1, P3, P4 și P7, respectiv de 50% pentru P6.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 27.05.2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 25.06.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent