Skip to main content

Ghid de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghid de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în obiectul de activitate al solicitantului, cu obligativitatea ca acestea să fie autorizate conform legii;
– implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
– să nu urmărească obținerea de profit, cu excepția publicațiilor, serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, serviciilor media audiovizual la cerere, editurilor, studiourilor de producţie şi altor instituţii mass-media, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetățenii din Republica Moldova în măsura în care finanţarea este utilizată doar pentru realizarea acestor programe, proiecte sau acţiuni.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile vizează următoarele domenii:

I. Cultură – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice românești din Republica Moldova, precum și întărirea legăturilor dintre România și Republica Moldova.
II. Mass-media – păstrarea și afirmarea identității culturale românești a cetățenilor din Republica Moldova, promovarea României și a valorilor românești în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.
III. Educație – păstrarea și afirmarea identității lingvistice a cetățenilor din Republica Moldova și formarea noii generații, care să reprezinte România și interesele românești în Republica Moldova.
IV. Spiritualitate și tradiție – păstrarea identității spirituale și respectarea libertății religioase românești din Republica Moldova.
V. Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ și solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova.

Buget

Calendar

Data deschiderii:

01 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

01 martie 2024 23:59

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională, Acoperire transfrontalieră

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent