Skip to main content

DR-25 „Modernizarea infrastructurii de irigații”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

DR-25 „Modernizarea infrastructurii de irigații”

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Informații despre criteriile de eligibilitate regăsiți aici.

Activități Eligibile:

În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile investiții privind modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/ sau racordarea la utilități, precum și montarea sistemelor de contorizare a apei.

Sunt eligibile și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/ 741 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și legislația națională în domeniu.

De asemenea, prin proiect se poate obține decontarea cheltuielilor privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Buget

Buget:

400.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

15 martie 2024 09:00

Data închiderii:

15 iulie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare despre Apel

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent