Skip to main content

DR-22 „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

DR-22 „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului

 

Activități Eligibile:

1. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de condiționare,depozitare și/sau procesare;
• Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
• Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
• Cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru servirea mesei etc.;

2. Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing2 de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
• Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazine proprii (magazinele societății/formei asociative) în aceeași locație /locație diferită de locația unității de procesare, magazin on-line, rulote /autorulote/ automate alimentare.

3. Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, legate de:
• producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc) exclusiv pentru consum propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator;
• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfașoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției (ex. utilizare materiale constructive care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc);
• achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor GES .

4. Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții (destinate exclusiv consumului propriu) legate de:
• producerea și utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deșeuri alimentare rezultate în urma procesării produselor zootehnice, vegetale și pomicole);
• achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic.

5. Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, ca parte componentă secundară a proiectului, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect

• Cheltuieli generate de investițiile în soluții digitale pentru condiționare, depozitare, procesare, marketing și management de ex. sisteme de tip Internet of Things, inclusiv pentru soluții de automatizare de tip Robotic Process Automation* sau pentru soluții de tip blockchain sau de securitate informatică;
* conectare cântare digitale cu sisteme de gestiune, recepţie materii prime, monitorizare consum după reţete,conectarea şi automatizarea echipamentelor / instalaţiilor / senzorilor cu sistemele de gestiune;

6. Îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului;
7. Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde* impuse de legislația europeană pentru depozitarea, condiționarea procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
*cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitate

Buget

Buget:

210.300.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

20 decembrie 2023 09:00

Data închiderii:

30 aprilie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent