Skip to main content

DR-15 Investiții în exploatații pomicole

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

DR-15 Investiții în exploatații pomicole

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului.

Activități Eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile (de exemplu, plase antigrindină, stații meteo, echipamente anti‐îngheț, pentru protecția plantațiilor pomicole împotriva înghețului târziu de primăvară etc.);
 • Echipamentele sunt eligibile cu condiția intergrării acestora într‐un sistem de avertizare, integrarea fiind prezentată în cadrul cererii de finanțare și verificată ulterior la cererea de plată aferentă acestora;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară* a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară* a proiectului;

Prin intervenția DR 15  nu se pot finanţa investiții care se încadrează în următoarele categorii: 

 • cheltuielile cu lucrările de întreținerea plantațiilor;
 • achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată de proiect;
 • achiziția de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
 • achiziţia de clădiri;  achiziția de terenuri;
 • construcția și modernizarea locuinței;
 • achiziția de cap tractor;
 • cheltuieli cu spatiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.);
 • achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • obţinerea de băuturi alcoolice;
 • cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume‐fructe;
 • sisteme de protecție antigrindină cu excepția plaselor antigrindină

Buget

Buget:

151.383.527 EUR

Calendar

Data deschiderii:

08 ianuarie 2024 09:00

Data închiderii:

30 aprilie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Sprijin nerambursabil

Prin intervenția DR 15 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro/ proiect, cu excepția proiectelor care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300 000 euro.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent