Skip to main content

Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru

Prioritatea:

8: O REGIUNE ATRACTIVĂ

Obiectivul specific:

5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
A. Activități care vizează regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului

B. Activități privind conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural istoric precum și dezvoltarea infrastructurii din domeniul cultural

C. Activități specifice infrastructurii de turism și promovare a unor nișe turistice

D. Activități complementare investiției de bază

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
E. Activități soft vizând realizarea obiectivului specific privind promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

E1. Activități de creștere/dezvoltare a capacității administrative a beneficiarilor și de cooperare interregionale, transfrontaliere și transnaționale, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării

E2. Alte activități de tip soft

F. Activitățile de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, activitățile aferente auditului financiar al proiectului, activitățile de informare și publicitate.

Buget

Buget apel:

98.860.902 RON

Calendar

Data deschiderii:

29 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

28 februarie 2025 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestei priorități este de 20.275.857 euro, din care sprijin FEDR 17.234.479 euro și 3.041.378 euro finanțare de la bugetul de stat și contribuție locală.
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte este cursul Inforeuro valabil în luna publicării apelului de proiecte, respectiv luna ianuarie 2024, 1 euro= 4,9753 lei.
ADR Centru va lansa două apeluri de proiecte: u nul pentru acțiuni/operațiuni care nu intră sub incidența ajutorului de stat și unul pentru acțiuni/operațiuni care intră sub incidența ajutorului de stat. Prezentul apel se adresează acțiunilor/operațiunilor care NU intră sub incidența ajutorului de stat. În funcție de tipul de activități prevăzute în proiectele din cadrul SIDU și de alocarea financiară, fiecare oraș va depune cererile de finanțare în cadrul unuia din cele două apeluri.
În cadrul prezentului apel de proiecte, există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b) si art. 5, alin 2 al HG nr. 829/2022, în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR Centru.

Rata de cofinanțare acordată în cadrul apelului de proiecte este de maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului, din care maxim 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și maxim 13% din bugetul de stat (BS). Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel se regăsesc aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent