Skip to main content

Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)

Prioritatea:

5: O REGIUNE ACCESIBILĂ

Obiectivul specific:

3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

A. ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

  • Activități construire/modernizare/upgradare a infrastructurii rutiere, destinate descongestionării/fluidizării traficului, care prevăd modernizarea/upgradarea, dar și extinderea/construirea de noi coridoare de transport/drumuri de legătură/variante ocolitoare;
  • Activități de construire/modernizare/upgradare de pasaje/noduri rutiere și construirea pasarelelor pietonale și/sau pentru biciclete;

Complementar activităților prevăzute la punctele 1) sau 2):

  • activități destinate creșterii siguranței rutiere;
  • modernizarea/extinderea/construirea punctuală a sistemului de iluminat public care deservește partea carosabilă a străzilor/drumurilor, pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, strict pentru zona ce face obiectul proiectului;
  • activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public;
  • activități aferente măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv prin aliniamente de arbori și arbuști plantați.

B. ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

  • Activități concrete de cooperare, la nivel UE sau cu țările candidate.
  • Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, aferente auditului financiar al proiectului, informării și publicității.

Buget

Buget apel:

218.154.491 RON

Calendar

Data deschiderii:

29 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

28 februarie 2025 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 44.742.352 Euro, din care 38.031.000 Euro din FEDR și 6.711.352 Euro finanțare de la bugetul de stat și bugetul local.
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte este cursul inforeuro valabil în luna publicării apelului de proiecte, respectiv luna ianuarie 2024 (1 euro= 4.9753 lei).
Valoarea asistenței financiare nerambursabile corespunzătoare unei cereri de finanțare sau corespunzătoare tuturor cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de către un solicitant (individual și /sau în parteneriate în care municipiul reședință de județ este lider) nu va depăși valoarea 7.307.000 euro.

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile, respectiv: maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor reprezintă asistența nerambursabilă (din care: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% bugetul de stat) și minim 2% cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent