Skip to main content

Ghidul solicitantului „Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”

Prioritatea:

3. Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

Obiectivul specific:

ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului, disponibil aici.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile se regăsesc în Ghidul Solicitantului, disponibil aici.

Buget

Buget:

15.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

16 ianuarie 2024 14:00

Data închiderii:

29 februarie 2024 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel este de 15 milioane de euro.

 

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul o contribuție din partea fondurilor (FSE+) de 80,79% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv de 19,21% contribuție buget de stat care include cofinanțarea proprie.
Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului, după cum urmează:
 entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice
o Instituții publice finanţate integral din venituri proprii și/sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituții publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale – 2% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
o Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora – 19,21%% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;

 pentru entitățile private
o Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – 0% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
Modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.
Pentru depunerea unei cereri de finanțare este necesar să urmați pașii descriși în manualul MySMI2021.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 17 ianuarie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent