Skip to main content

C15/I12 Ghidul Solicitantului „Schemă de granturi pentru consorții școlare rurale”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

C15/I12 Ghidul Solicitantului „Schemă de granturi pentru consorții școlare rurale”

Investiția:

Investiția 12: Schema de granturi pentru consorții școlare rurale

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului.

Activități Eligibile:

În cadrul acestui apel vor fi susținute investiții care să sprijine îndeplinirea țintei 493 din PNRR, menționată anterior, prin:

1. asigurarea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea consorțiilor și campusurilor școlare rurale;
2. dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a clădirilor nou construite, inclusiv dotarea cu un parc auto pentru a asigura transportul zilnic al elevilor și pentru excursiile școlare.

fiecare consorțiu școlar rural va primi un grant pentru construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, respectiv, infrastructura școlară, constând în spații de învățământ, fiecare cu o capacitate cuprinsă între 300-1500 de locuri, inclusiv spații pentru activități de tip SDS,
baze sportive (săli și terenuri de sport), spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi etc.

Consorțiile școlare rurale înființate în comunități care se află în zone defavorizate au prioritate în obținerea finanțării și vor primi punctaj suplimentar. Clădirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

La descrierea operațională proiectului, precum și la descrierea complementarității investiției cu finanțările anterioare, solicitanții vor acorda o atenție deosebită realizării unei analize realiste de nevoi, astfel încât să fie evitat riscul de dublă finanțare cu alte investiții realizate în cadrul PNRR
sau din alte surse de finanțare.
Activitățile eligibile din cadrul apelului vizează:
a) proiectare și asistență tehnică,
b) construirea de clădiri noi eficiente energetic, inclusiv achiziția de panouri fotovoltaice și pompe de căldură,
c) lucrări pentru amenajarea terenului,
d) dotarea obiectivului de investiții nou realizat,
e) asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții nou realizat,
f) asigurarea transportului elevilor, inclusiv prin achiziționarea de microbuze destinate acestora;
Infrastructura nou construită a consorțiilor școlare rurale poate include spații cu următoarea destinație:
1. săli de curs;
2. laboratoare: de informatică, de științe, multidisciplinare;
3. cabinete școlare, cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică/de logopedie etc.
4. ateliere de practică;
5. spații pentru activități de tip SDS/extracurriculare;
6. vestiare/spații de depozitare;
7. baze sportive (săli și terenuri de sport);
8. săli de lectură/bibliotecă;
9. spații de cazare și/sau microbuze destinate transportului elevilor;
10. spații pentru luat masa/cantine și bucătărie;
11. spații pentru activități recreative;
12. grupuri sanitare.
În ceea ce privește dotarea noilor campusuri școlare rurale, vor fi asigurate:
1. dotarea cu materiale, echipamente și mobilier pentru toate spațiile destinate actului educațional, precum și a celorlaltor spații, așa cum au fost mai sus menționate;
2. dotarea cu echipamente IT pentru fiecare sală de clasă, conform OME 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările și completările ulterioare;
3. dotarea cu aparate, truse de laborator, echipamente și mobilier a laboratoarelor de științe/multidisciplinare
4. asigurarea facilităților pentru desfășurarea activităților SDS/extracurriculare;
5. asigurarea facilităților pentru cazare și cantină a elevilor;
6. parc auto pentru a asigura transportul zilnic al elevilor și pentru excursii școlare.

Buget

Buget:

29.970.000 EUR

Calendar

Data lansării:

18 martie 2024

Data deschiderii:

18 martie 2024 00:00

Data închiderii:

20 mai 2024 17:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se depun prin platforma electronică dedicată
PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.

Informații suplimentare despre Apel

[8 mai 2024] Corrigendum nr. 1 – A fost modificat Ghidul Solicitantului – Proiectele pot fi depuse până pe 20 mai 2024.

.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent