Skip to main content

Apelul P6.2/1/2023 – Infrastructură educațională pentru învațământul primar și secundar

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul P6.2/1/2023 – Infrastructură educațională pentru învațământul primar și secundar

Prioritatea:

6, O regiune cu infrastructură educațională modernă

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional București – Ilfov

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate sunt stabilite în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte cuprind crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar. Cererea de finantare vizează totalitatea activităților realizate la nivelul unei singure unități de educație primară și/ sau secundară.

Apelul vizeaza următoarele:

1) Infrastructură nouă:

  • crearea/construirea și dotare unei unități de învățământ primar și secundar inclusiv campus (primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional);

2) Infrastructura existentă:

  • Modernizarea și/sau extinderea și dotarea de unității de învățământ primar și secundar, inclusiv campus (primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional).

Buget

Buget:

37.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

22 ianuarie 2024 09:00

Data închiderii:

22 februarie 2024 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea București-Ilfov

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 37.000.000 euro (FEDR+BS), din care 14.800.000 euro din FEDR. Alocarea ar putea fi modificată în funcție de rezultatele unui viitor apel de proiecte ce va fi lansat în vederea aplicării Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 (proiectele etapizate din POR 2014-2020) și de rezultatele unui viitor apel de proiecte pe Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU).

Rata de cofinanțare
În cadrul apelului de proiecte PR BI/P6.2/1/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

  • maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru proiectele localizate în Județul Ilfov și 93% pentru proiectele localizate in Municipiul Bucuresti – din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat;
  • minimum 2% de la autorităţile publice locale din județul Ilfov, minimum 7% de la autoritățile publice locale din București

Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru cofinantarea de minim 2%, respectiv minim 7% pentru toate cheltuielile eligibile şi finantarea 100% pentru toate cheltuielile neeligibile

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentei cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ , iar perioada de depunere este 29.11.2023 ora 09.00 –  29.12.2023 ora 00.00.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/ SMIS2021+.

 

Informații actualizate despre Apel

UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. Mai multe detalii aici.


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. Mai multe detalii aici.


UPDATE 3! A apărut Corrigendum Nr.3. Mai multe detalii aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent