Skip to main content

Apelul 522.B „Echipamente pentru creșterea siguranței traficului”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul 522.B „Echipamente pentru creșterea siguranței traficului”

Prioritatea:

5: O regiune accesibilă

Obiectivul specific:

3.2: Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

ESO1. Forma de constituire a solicitantului

A. Unităţi administrativ-teritoriale (UAT) Județ definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
B. Parteneriate între UAT Județ și Municipiu reședință de județ, Municipiu(i), Oraș(e), Comună(e)
NOTĂ (pentru parteneriate):
• Pentru cererile care conțin achiziția de utilaje multifuncționale destinate creșterii siguranței traficului, solicitant eligibil poate fi exclusiv Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Județ.
• Liderul de parteneriat trebuie să fie reprezentat în mod obligatoriu de UAT Județ.
• Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni.
• Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor.

ESO2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică, inclusiv în categoria întreprinderilor în dificultate

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa III.1). În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat cât și fiecare partener, vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului.

ESO3. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare), asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:
a. Dreptul de proprietate publică / privată;
b. Dreptul de administrare6
c. Dreptul de superficie;
d. Dreptul legal de administrare temporară, art. 25 alin (8) din Legea apelor nr. 107/1997, respectiv art. XII alin. (1) din OUG 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul se angajează prin Declaraţia unică (Anexa III.1) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va anexa la depunerea cererii de finanţare, Declaraţia unică şi Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei.

 

Activități Eligibile:

A. Activități eligibile obligatorii

  • Achiziționarea și montarea de echipamente destinate îmbunătățirii siguranței traficului în cadrul rețelei de drumuri județene, în conformitate cu Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2021-2030, inclusiv lucrări de construcții necesare exclusiv montării echipamentelor destinate îmbunătățirii siguranței traficului în zona rețelei de drumuri județene
  • Achiziționarea și montarea de echipamente pentru prevenirea incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică, pe rețeaua rutieră secundară de drumuri județene, inclusiv lucrări de construcții necesare exclusiv montării echipamentelor;
  • Iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate și semnalizate corespunzător, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului;
  • Achiziționarea de alte echipamente destinate îmbunătățirii siguranței traficului (inclusiv utilaje mulifuncționale echipate cu plug pentru zăpadă, freză zăpadă, mașină de împrăștiat sare/nisip sau perie, costisitoare, echipament pentru tăiere crengi, echipamente spălare semne de circulație etc) justificate în baza recomandărilor rezultate în urma inspecției de siguranță rutieră periodică/specifică, inclusiv lucrări de construcții necesare exclusiv montării echipamentelor.

Buget

Buget apel:

73.962.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

31 august 2023 00:00

Data închiderii:

29 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 15.000.000,00 euro, din care 12.750.000,00 euro FEDR și 2.250.000,00 euro cofinanțare din buget național. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

 

Rata de cofinanțare:

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat (Anexa III.4).

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

 

Manuale de utilizare MySMIS

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare accesând pagina PR Nord – Vest.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 29.01.2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 15.02.2024


UPDATE 3! A apărut Corrigendum Nr.3. – 28.05.2024

S-a prelungit depunerea proiectelor până pe 29 august 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent