Skip to main content

Apelul 481.A/1 „Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul 481.A/1 „Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ”

Prioritatea:

4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă

Obiectivul specific:

2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului.

ESO1. Forma de constituire a solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor
Solicitanții pot fi:

A. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
• Municipiu reședință de județ.
B. Parteneriate între:
• UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat, și UAT Comună(e) din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale (ZUF) aferente Municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, definite conform Anexei VI;
• UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat și UAT Județ.

ESO2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv liderul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică (Anexa III.1).
În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener, vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului.

ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, obiect al proiectului 
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare) asupra imobilului/imobilelor/bunurilor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:
a. Dreptul de proprietate publică/privată;
b. Dreptul de administrare;
c. Dreptul de superficie;
d. Dreptul legal de administrare temporară.

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
a. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos);
b. Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public;
c. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă.

Buget

Buget apel:

948.597.587,41 RON

Calendar

Data deschiderii:

07 august 2023 00:00

Data închiderii:

09 septembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 195.003.167,30 euro, din care 165.752.692,00 euro FEDR și 29.250.475,30 euro cofinanțare din BS. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Rata de cofinanțare:

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia;
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

 

 

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina PR Nord-Vest.

Corrigendum nr 1! Corrigendum nr.1 – A fost modificat ghidul solicitantului


Corrigendum nr 2! A fost modificat Ghidul Solicitantului. – 29.01.2024

Erată la Corrigendum Nr.2


Corrigendum nr.3 – A fost modificat Ghidul solicitantului – 30.04.2024


Corrigendum nr.4 – A fost modificat Ghidul solicitantului – 01.07.2024

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 9 septembrie 2024, ora 10:00

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent