Skip to main content

AFM/ C1 Ghid „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” – Runda a doua

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

AFM/ C1 Ghid „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” – Runda a doua

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant/parteneri, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.
Pentru obținerea finanțării, solicitantul/partenerii și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Pentru verificarea acestor criterii se va folosi Grila de verificare a conformității administrative şi eligibilității, prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni.

AFM poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, precum și în cazul în care acestea sunt incomplete sau incorect întocmite, AFM poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile respective să fie corecte și corelate.
Termenul maxim de răspuns este de 10 zile lucrătoare de la solicitarea de clarificări. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 1.2.2.
Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare. În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, dacă în urma procesului de verificare a eligibilității una sau mai multe gospodării/ acțiuni este/sunt declarată/e neeligibilă/e, proiectul (cererea de finanțare) va trece în etapa următoare, fiind acceptate la finanțare doar gospodăriile/acțiunile eligibile.
După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.

Activități Eligibile:

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, respectiv:

  •  lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă;
  • lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare. În cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile gospodăriile pentru care se solicită finanțare atât pentru realizarea lucrărilor de branșare la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și pentru lucrările de racordare la sistemul public existent de canalizare. Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

Buget

Buget:

168.000.000 EUR

Calendar

Data închiderii:

26 iulie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Mediu

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare despre Apel

Pot fi consultate informații suplimentare despre Apel accesând pagina https://www.afm.ro/pnrr_managementul_apei.php

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent