Skip to main content

AFIR lansează Ghidul aferent submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

AFIR lansează Ghidul aferent submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”

Sub-măsura:

17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Beneficiari eligibili

Fermieri

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie persoană fizică sau juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului – persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • să fie fermier activ;
 •  să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
 • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
 • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

Nu sunt eligibili solicitanţii:

 • care sunt membrii ai unei organizații de producători constituită conform prevederilor Ordinului MADR nr.P406/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, în al cărei program operațional aprobat sunt prevăzute acţiuni de asigurare a recoltei în scopul protejării veniturilor producătorilor şi acoperirii pierderilor de pe piaţă suportate de organizaţia de producători şi/sau de membrii acesteia, în cazul în care sunt afectaţi de dezastre naturale, fenomene meteorologice sau de organisme dăunătoare.
 • care utilizează exclusiv terenuri agricole cultivate cu struguri pentru vin.
 • care au efective de animale asigurate pentru bolile menționate în Anexa nr. 5 și care au făcut obiectul despăgubirilor/ co-finanțării prin alte programe cu finanțare europeană sau națională.

Activități Eligibile:

Activități care privesc asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor.

Buget

Buget:

21.378.798 EUR

Calendar

Data deschiderii:

02 octombrie 2023 09:00

Data închiderii:

15 decembrie 2023 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Modalitatea de depunere a cererilor

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1, se va face on-line pe https://online.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 2 octombrie 2023, ora 09:00 și până pe 15 decembrie 2023, ora 16:00

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și sunt publicate pe site-ul AFIR.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent