Skip to main content

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie

Prioritatea:

4 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Buget

Buget apel:

328.033.200 RON

Calendar

Data deschiderii:

28 mai 2024 00:00

Data închiderii:

11 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Documente

Ghidul Solicitantului – 28 mai 2024

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile

Pentru acțiunile sprijinite prin prezentul ghid mai sus menționate se pot finanța următoarele activități eligibile, fără a fi însă limitative:

• Implementarea rețelelor inteligente de distribuţie a energiei electrice
• Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării SEN (inclusiv posturi de transformare, rețea de medie și joasă tensiune)
• Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene LEA, şi staţii)
• integrare SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) și sisteme de control/ monitorizare la distanță.

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este de 328033200 RON.

Rata de cofinanțare:

FEDR+BS: 85% FEDR, 15% buget de stat. Co-finanțare beneficiar – 0%

Modalitatea de depunere a proiectelor

MIPE prin AMPDD lansează apelurile de proiecte numai în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Se va consulta periodic site-ul MIPE cu privire la informările legate de platforma care se va utiliza pentru lansarea apelului de proiecte aferent prezentului ghid. De asemenea, pentru depunerea de proiecte se va utiliza formatul de cerere de finanțare prevăzut în Anexa 2 la prezentul ghid.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Data deschiderii: 28 mai 2024, ora 20:00.

Data închiderii: 11 iunie 2024, ora 20:00.


11.06.2024 – A fost modificat Ghidul Solicitantului.

Apelul de proiecte vizat de modificare: Cod SMIS apel: PDD/221/PDD_P4/OP2.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent