Skip to main content

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.4. Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.4. Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Dezvoltare Durabilă

Beneficiari eligibili

Autoritate publică locală, UAT

Buget

Buget apel:

350.399.100 RON

Calendar

Data deschiderii:

28 mai 2024 00:00

Data închiderii:

11 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Documente

Ghidul Solicitantului – 28 mai 2024

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile

Pentru acțiunile sprijinite prin prezentul ghid mai sus menționate se pot finanța următoarele activități eligibile, fără a fi însă limitative:

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația/echipamentele de producere a biogazului, care trebuie să fie legată/legate de centrala de producere energie);
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
• Realizarea/modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare cu consumatorii, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
• Realizarea/modernizarea reţelelor de transport a energiei termice (rețeaua termică) – în producerea distribuită;
• Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale.
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice (separat sau în cogenerare) din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de producere a biogazului, care trebuie să fie legată de centrala de producere energie).
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de producere a biogazului, care trebuie să fie legată de centrala de producere energie;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
• Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/ sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale.
• Investițiile în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinate comercializării, la nivelul autorităților publice locale. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează sursele de energie nefosile, respectiv solară.

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este de 350399100 RON.

Rata de cofinanțare:

FEDR+BS: 85% FEDR, 13% buget de stat. Co-finanțare beneficiar – 2%

Modalitatea de depunere a proiectelor

MIPE prin AMPDD lansează apelurile de proiecte numai în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Se va consulta periodic site-ul MIPE cu privire la informările legate de platforma care se va utiliza pentru lansarea apelului de proiecte aferent prezentului ghid. De asemenea, pentru depunerea de proiecte se va utiliza formatul de cerere de finanțare prevăzut în Anexa 2 la prezentul ghid.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Data deschiderii: 28 mai 2024, ora 20:00.

Data închiderii: 11 iunie 2024, ora 20:00.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent