Skip to main content

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.3. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului – Acțiunea 4.3. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice

Prioritatea:

4 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Dezvoltare Durabilă

Beneficiari eligibili

Autoritate publică locală, UAT

Buget

Buget apel:

1.665.017.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

28 mai 2024 00:00

Data închiderii:

11 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Documente

Ghidul Solicitantului – 28 mai 2024

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile

Pentru acțiunile sprijinite prin prezentul ghid mai sus menționate se pot finanța următoarele activități eligibile, fără a fi însă limitative:

• Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice;
• Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică
• Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
• Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET)
• Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic
• Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora
• Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive
• Sistemul Centralizat de Monitorizare (SCADA).

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este de 1665017000 RON.

Rata de cofinanțare:

FC+BS: 56% FC si 42% buget de stat. Co-finanțare beneficiar – 2%

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

MIPE prin AMPDD lansează apelurile de proiecte numai în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Se va consulta periodic site-ul MIPE cu privire la informările legate de platforma care se va utiliza pentru lansarea apelului de proiecte aferent prezentului ghid. De asemenea, pentru depunerea de proiecte se va utiliza formatul de cerere de finanțare prevăzut în Anexa 2 la prezentul ghid.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Data deschiderii: 28 mai 2024, ora 20:00.

Data închiderii: 11 iunie 2024, ora 20:00.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent