Skip to main content

8.1 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

8.1 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru

Prioritatea:

O REGIUNE ATRACTIVĂ

Obiectivul specific:

5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Centru

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
A. Activități care vizează regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului

Nu este eligibilă amenajarea de spații publice urbane destinate unor activități comerciale sau de alimentație publică (ex: terase, restaurante, activități de comerț, etc).

B. Activități privind conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural istoric precum și dezvoltarea infrastructurii din domeniul cultural

C. Activități specifice infrastructurii de turism și promovare a unor nișe turistice,

Acest tip de intervenții vor trebui justificate în scopul punerii în valoare a obiectivelor/atracțiilor turistice și vor conduce la îndeplinirea obiectivului specific prin creșterea numărului anual de vizitatori/ turiști.

D. Activități auxiliare investiției de bază

Modernizarea/reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aflate în corpul spațiilor publice urbane regenerate, aferente proiectului;
Modernizare/reabilitare parcări: parcările nu pot face obiectul unei investiții de sine stătătoare, finanțarea lor fiind parte a spațiului care face obiectul proiectului, fără a crește numărul locurilor de parcare existente;
Construire/modernizare/reabilitare de clădiri/imobile (utilități anexe) de mici dimensiuni având ca destinație toalete publice, facilități aferente terenurilor de sport de mici dimensiuni, grupuri sanitare, puncte de informare, indicatoare, pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic aferent obiectivului care face obiectul proiectului;
În situații excepționale, crearea/ reabilitarea/ modernizarea străzilor/ căilor de acces aferente spațiului public care face obiectul proiectului/către obiectivul de patrimoniu/ infrastructura culturală reabilitată/ principalele obiective turistice au modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu reabilitat;
Amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
Îmbunătățirea accesului către resursele turistice/culturale/patrimoniu, prin: marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate
ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
E. Activități soft vizând realizarea obiectivului specific privind promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

E1. Activități de creștere/dezvoltare a capacității administrative a beneficiarilor și de cooperare interregionale, transfrontaliere și transnaționale, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării.

E2. Alte activități de tip soft vizând campanii de informare către populația din zona vizata de proiect privind avantajele obținute în urma implementării proiectului, activități de marketing și promovare turistică, activități de digitalizare, aplicații informatice specifice persoanelor cu dizabilități

F. Activitățile de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, activitățile aferente auditului financiar al proiectului, activitățile de informare și publicitate.

Buget

Buget apel:

629.121.595 RON

Calendar

Data deschiderii:

08 decembrie 2023 00:00

Data închiderii:

08 noiembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 129.320.686 euro, din care sprijin FEDR 109.922.582 euro și 19.398.103 euro finanțare de la bugetul de stat și contribuție locală.

Rata de cofinanțare acordată în cadrul apelului de proiecte este de maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului, din care maxim 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și maxim 13% din bugetul de stat (BS). Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunile de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+.

Informații suplimentare despre Apel

UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1 – 20 martie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent