Skip to main content

20 august 2021

Apel retele de doctorat MSCA 2021 – Programul Orizont Europa

Loading

Ce reprezintă #MSCADoctoralNetworks ?

Programe de doctorat, prin parteneriate de universități, instituții de cercetare și infrastructuri de cercetare, întreprinderi, inclusiv IMM-uri și alți actori socio-economici din diferite țări din Europa și nu numai.

Termenul limită: 16 noiembrie 2021

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele:

Pentru doctoranzi susținuți

  • Noi cercetări și abilități și competențe transferabile, ceea ce duce la îmbunătățirea capacității de angajare și a perspectivelor de carieră în cadrul și în afara mediului academic;
  • Noi cunoștințe care permit conversia ideilor în produse și servicii, acolo unde este relevant;
  • Capacități sporite de rețea și comunicare cu colegii științifici, precum și cu publicul larg, care vor spori și extinde impactul cercetării și inovării.

Pentru organizațiile participante

  • Îmbunătățirea calității, relevanței și sustenabilității programelor de formare doctorală și a modalităților de supraveghere;
  • Cooperare sporită și transfer de cunoștințe între sectoare și discipline;
  • Integrarea sporită a activităților de formare și cercetare între organizațiile participante;
  • Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare;
  • Creșterea internaționalizării și atractivității;
  • Feedback regulat al rezultatelor cercetării în predare și educație la organizațiile participante.

Condițiile de participare și documentele de apel sunt disponibile aici:

https://europa.eu/!PxGR4D

Share:

asistent
Atlas - Asistent