Skip to main content

14 decembrie 2021

Apel Orizont Europa – O industrie digitizată, eficiență cu resurse și rezilientă 2022

Loading

În cadrul Programului Orizont Europa, puteți depune până la 30 martie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) proiecte în cadrul apelului „O industrie digitizată, eficiență cu resurse și rezilientă 2022” (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01).

Proiectele trebuie să contribuie la:

  • Îmbunătățirea transparenței și trasabilitatea datelor lanțului de aprovizionare;
  • Crearea de soluții tehnologice pentru urmărirea fluxurilor de materii prime;
  • Identificarea și abordarea lacunelor în diligența necesară;
  • Dezvoltarea criterii comparabile, abordări de raportare și audit;
  • Aprovizionare durabilă cu materii prime;
  • Punerea în aplicare a următoarelor acțiuni ale Planului de acțiune al UE privind materiile prime critice.

Este necesar să se îmbunătățească transparența și trasabilitatea datelor lanțului de aprovizionare, permițând consumatorilor și producătorilor să aibă informații despre originile metalelor din produsele finite. Pentru a obține rezultatele așteptate, se recomandă implicarea utilizatorilor industriali.

Există numeroase lacune de cercetare în acest domeniu, care trebuie abordate pentru pentru a permite condiții de concurență echitabile pentru aprovizionarea responsabilă cu minerale. Acest apel ar trebui să elimine aceste lacune prin crearea de soluții tehnologice pentru urmărirea fluxurilor de materii prime (pașapoarte materiale), bazându-se pe criterii comparabile, abordări de raportare și audit. Exemplele ar include transparența plăților și trasabilitatea de la începutul până la sfârșitul lanțului de aprovizionare, printr-o certificare a lanțului de custodie și utilizarea tehnologiei block chain într-un efort de a îmbunătăți transparența și trasabilitatea lanțului de aprovizionare.

Se vor lua în considerare proiectele existente ale UE privind aprovizionarea responsabilă internațională. Apelul ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea gradului de conștientizare a părților interesate externe relevante și a publicului larg din întreaga UE cu privire la importanța materiilor prime pentru societate și la provocările legate de aprovizionarea durabilă a acestora.

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent