Skip to main content

20 decembrie 2021

Apel Orizont Europa – „Guvernare inovatoare, observații de mediu și soluții digitale în sprijinul Green Deal”

Loading

În cadrul Programului Orizont Europa, puteți depune până la 15 februarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) proiecte în cadrul apelului „Guvernare inovatoare, observații de mediu și soluții digitale în sprijinul Green Deal.

Proiectele ar trebui să contribuie la:

  • Îmbunătățirea elaborării propunerilor de proiecte Orizont Europa cu mai mulți actori și implicarea actorilor relevanți.
  • Atingerea obiectivelor de politică legate de Clusterul 6 al Orizont Europa: agroecologia, clima, reducerea pesticidelor, reducerea consumului de apă etc., precum și Pactul Verde European, Strategia Farm to Fork și PAC, Strategia pentru Biodiversitate, cercetare și politici în domeniul bioeconomiei în general.
  • Atingerea Obiectivul transversal al PAC de modernizare a sectorului prin promovarea și schimbul de cunoștințe, inovarea și digitalizarea în agricultură și zonele rurale și încurajarea adoptării acestora. Acesta va oferi cunoștințe generale proiectelor sprijinite de PAC legate de crearea, organizarea și partajarea cunoștințelor.

Rezultatele vor fi conectarea actorilor, politicilor, proiectelor și instrumentelor pentru a accelera inovarea, în special:

  • Crearea valorii adăugate prin corelarea mai bună a cercetării, educației, consilierilor și practicilor agricole și încurajarea utilizării mai largi a cunoștințelor disponibile și a inovației;
  • Conectarea actorilor și proiectelor de inovare la toate nivelurile.

Propunerile ar trebui să contribuie la dezvoltarea modalităților de îmbunătățire a pregătirii proiectelor Orizont Europa.

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent