Skip to main content

14 iulie 2021

Apel LIFE – Tranziția energiei curate

Loading

În cadrul programului LIFE, s-a lansat, în data de 13 iulie 2021, apelul pentru Tranziția energiei curate LIFE (LIFE-2021-CET). Acest apel își propune să sprijine regiunile de cărbune, turbă și șisturi petroliere în vederea avansării în tranziția energiei curate, prin dezvoltarea și implementarea elementelor planurilor lor de tranziție echitabilă teritorială, combinând în mod eficient sprijinul oferit de Mecanismul de Tranziție Justă și alte surse de finanțare disponibile. Propunerile de proiecte vor trebui să sprijine activitățile care sunt în conformitate cu planurile teritoriale de tranziție justă și vizează utilizarea eficientă a resurselor Mecanismului de tranziție echitabilă și a altor surse de finanțare și să se concentreze pe implicarea comunităților locale și a cetățenilor în tranziția energiei curate.

Data limită de înscriere este 12 ianuarie 2022 ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent