Skip to main content

14 iulie 2021

Apel LIFE – Tranziția energiei curate

Loading

În cadrul programului LIFE, s-a lansat în data de 13 iulie 2021 apelul pentru Tranziția energiei curate LIFE (LIFE-2021-CET).

Obiective:

  • Susținerea revitalizării platformelor naționale create în prima fază a inițiativei BUILD UP Skills (2011-2012);
  • Activități necesare dezvoltării abilităților legate de tehnologii digitale, clădiri inteligente, inclusiv e-mobilitate, eficiența resurselor, circularitate, integrarea tehnologiilor de energie regenerabilă, încălzire și răcire, renovare industrializată profundă, evaluări ale ciclului de viață al carbonului etc., luând în considerare contextul mai larg de recuperare al UE.

Se așteaptă ca proiectele să desfășoare cel puțin următoarele activități, în măsura în care nu sunt deja abordate prin Planul european de construcții pentru țara acoperită în cerere:

  • Relansarea Platformei Naționale, prin canale de comunicare dedicate și întâlniri periodice;
  • Cercetare de piață și colectare de date (analiza Status Quo);
  • Evaluarea eficacității primei implementări a foii de parcurs naționale;
  • Interviuri vizate cu părțile interesate naționale relevante și grupurile țintă;
  • Ateliere participative cu părțile interesate naționale relevante și grupurile țintă;
  • Actualizarea foii de parcurs naționale, inclusiv măsuri până în 2030 și recomandări de politici; aprobarea de către părțile interesate naționale relevante;
  • Promovarea și comunicarea rezultatelor;
  • Participarea activă la activitățile de schimb europene.

Data limită de înscriere este 12 ianuarie 2022 ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent